Транспаранти, банери, строителна мрежа

ТРАНСПЕРАНТИ

Транспарантите са идеалната търговска форма и вид презентация за всякакъв вид събития. Могат да бъдат информативни за кратковременни акции или рекламни транспаранти - с по-дълготрайно действие. Изработват се от винил и се монтират в междустълбови пространства. Основният им размер е 4 х 0,70 м.

/shirokoformaten6.jpg

БАНЕРИ

/shirokoformaten7.jpg

Банери с нестандартен размер. Изработват се предимно от винил и са подходящи за вътрешна реклама.

СТРОИТЕЛНА МРЕЖА

/shirokoformaten8.jpg

Строителни предпазни мрежи - поставят се около новостроящи се сгради или при ремонт на фасади. В повечето случаи те се изпъват по протежение на строителното скеле. Предназначени са да предпазват околните пространства от прах и строителни отпадъци, но заедно с това са идеален рекламен носител-покриват доста големи площи и се забелязват отдалече. Материалът,от който се изработват, е устойчив на ниски и високи температури и слънчево греене.