Фактури и формуляри

Химизираните фактури, протоколи и формуляри могат да бъдат ефектен рекламоносител на вашата фирма.
Фактурите отговарят изцяло на закона за ДДС и Правилника за приложението му.
Формулярите, които една фирма използува, влияят на качеството на обмена на информация, както вътре в самата нея, така и между фирмата и клиентите и. Формулярите са друга възможност за създаване на фирмен имидж и положително отношение на клиентите към фирмата. Най-често се използуват формати А6, А5 и А4 на химизирана или офсетова хартия, с перфорация и номерация, скрепени в кочани или комплекти.

Формат:
297 х 210 мм
210 х 145 мм
Цветност:
1/2/3/4 цвята
Обем:
99-100 листа
Материали:
химизирана хартия 55 г./кв.м.
Технология:
офсетов печат
Опции:
10-разрядна номерация,перфорация,корица,щанцоване

/fakturi1.jpg